Hoe kan ik medewerkers een rol geven?


Wanneer het de bedoeling is dat uw medewerkers meer informatie mogen zien in de organisatie, bijvoorbeeld omdat ze verantwoordelijk zijn voor de salarisadministratie of de omdat ze de planning voor de medewerkers in moeten voeren. In dat geval kunt u de medewerker een rol toewijzen. Dit kunt u toevoegen in het profiel van de medewerker. Hoe u dit doet, staat hieronder uitgelegd:


Stap 1

Klik op de naam van de medewerker die u een rol toe wilt wijzen. Stap 2

Ga naar het tabblad over en klik onder het kopje rollen op het plus-teken om een rol toe te voegen.


Stap 3

Kies de datum vanaf wanneer de rol in moet gaan en geef een einddatum in wanneer dit gewenst is. Er kan gekozen worden voor een rol op locatie en op bedrijfsniveau. Afhankelijk van deze keuze krijgt de medewerker informatie te zien van de gekozen locatie, het gekozen bedrijf of de gehele organisatie (wanneer 'Alle' geselecteerd is).Stap 4

In de helpfile 'Hoe werkt het rollen- en rechtenmodel? kunt u vinden wat welke rol precies kan en mag zien.