Identiteitsbewijs van een werknemer, hoe zit het ook alweer?


U weet dat u als ondernemer verplicht bent de identiteit van uw werknemers te controleren. U controleert dit vóór aanvang van het dienstverband aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Een kopie bewaart u in het dossier van de medewerker.  


Verificatieplicht geldig identiteitsbewijs

Bij het controleren van de identiteitsbewijzen moet u op een aantal punten letten. De pasfoto moet kloppen, de fysieke kenmerken (lengte en leeftijd) moeten kloppen, de nationaliteit moet op het document staan (ook bij buitenlandse werknemers) en de vervaldatum van het document mag op het moment van controleren nog niet verlopen zijn.


Bewaarplicht identiteitsbewijs

Het is belangrijk om een duidelijke kopie van de voor- en achterzijde van de werknemer te bewaren. Het documentnummer, de pasfoto en het burgerservicenummer dienen goed leesbaar te zijn. De kopie dient bewaard te worden tot minstens 5 jaar na het kalenderjaar waarin de werknemers uit dienst gaan. Wanneer het identiteitsbewijs verloopt van een werknemer gedurende zijn dienstverband, hoeft u geen nieuwe kopie te maken.


Uw werknemers zijn verplicht om tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen, bij een controle van de Inspectie SZW dient een werknemer deze bijvoorbeeld te kunnen tonen.  Hier dient u als werkgever op te wijzen. Dit geldt niet alleen voor mensen die rechtstreeks bij u in dienst zijn, maar ook voor ingehuurde arbeidskrachten.