Hoe doe ik aangifte bij StiPP?


Door in te loggen op de website van StiPP kunt u de pensioen aangifte doen. Dit dient u maandelijks zelf te doen. Voor een juiste aangifte dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Het StiPP accepteert alleen PDO bestanden, die met Excel gegenereerd kunnen worden. Hoe dit in zijn werk gaat, zal hieronder stapsgewijs uitgelegd worden. 


Stap 1: Koppelen Excelbestand(en) met PDO-StiPP bestand

 1. Sla de bijgevoegde bestanden op de gewenste plek in uw werkomgeving. Bij voorkeur niet op een netwerklocatie maar op de c-schijf of het bureaublad.

 2. Open een Excelbestand. 

 3. Ga naar 'Bestand'

 4. Kies 'Opties'

 5. Kies 'Invoegtoepassingen'

 6. Kies 'Start'

 7. Blader naar het bestand PDO StiPP 2016. Dit bestand heeft u opgeslagen op uw centrale schijf in stap 1. 

 8. Selecteer het bestand 'PDO StiPP 2016' en klik vervolgens op 'OK' 

 9. PDO Tool vinkje vinkt u aan. Indien het vinkje bij de oude tool is aangevinkt, vink deze dan uit.

 10. Klik 'OK'


Stap 2: PDO bestand aanmaken


 1. Open bijgevoegd Excel bestand (genaamd StiPP Excel (1)) en ga naar 'Invoegtoepassingen' bovenaan het werkblad in Excel

 2. Ga naar app.humanwave.nl en log in met uw gegevens. Vervolgens gaat u naar Rapporten en opent u het rapport Premies

 3. Kies bij Berekening voor 'Plus Pensioen' en 'Basis pensioen' en selecteer de juiste periode waarover u aangifte wilt doen

 4. Exporteer het bestand naar Excel

 5. Kopieer de kolommen 'Uren' en 'Gebr. Grondslag' voor de betreffende medewerkers in de PDO Sheet en plak deze in de kolommen Q en R

 6. Pas de periode aan (periode nummer). In januari dient daarnaast ook het jaar aangepast te worden

 7. Voer de rest van de medewerkers gegevens in

 8. Ga naar invoertoepassingen in de PDO sheet

 9. Kies 'Genereer PDO'

 10. Klik op uitvalmenu 'PDO 2016'

 11. Kies voor 'Maak PDO'

 12. Kies de naam en plaats om het PDO bestand op te slaan.

Dit bestand dat u heeft aangemaakt, kunt u inlezen op het de website van StiPP pensioen.


Stap 3: PDO verzenden naar StiPP


 1. Ga naar de site van StiPP: Werkgever.stippensioen.nl
 2. Log in en kies 'Bestanden verzenden' om het gemaakte PDO bestand te uploaden. Hiervoor heeft u in het verleden de inloggegevens gekregen. Heeft u die niet meer? De inloggegevens vraagt u gemakkelijk weer aan via de website van StiPP.