Aanpassing minimumloon per 1 juli 2017


Als werkgever bent u verplicht minimaal het minimumloon aan een medewerker uit te betalen. Als u minder dan het minimumloon betaalt kunt u vanuit de Inspectie hier een boete voor krijgen. En wist u dat het bedrag wat u moet overmaken niet contant uitbetaald mag worden. Dit om schijnconstructies van de werkgever tegen te gaan.


Per 1 juli 2017 gaan de minimumlonen weer omhoog. Daarnaast stijgt voor medewerkers tussen de 18 en 22 jaar het minimumloon versneld. De onderstaande besluiten zijn hierover genomen:

  • Per 1 juli 2017 is het minimumloon voor 22 jarigen gelijk aan dat voor 23 jarigen.

  • Per 1 januari 2019 wordt het minimumloon voor 21 jarigen gelijk aan dat van 22 en 23 jarigen.   

 

Hieronder vindt u een tabel met de minimumlonen en de stijging tussen januari en juli

Leeftijd Per 1-1-2017 Per 1-7-2017 Stijging
23 jaar en ouder € 1.551,60 € 1.565,40 0,89%
22 jaar € 1.318,85 € 1.565,40 18,69%
21 jaar € 1.124,90 € 1.330,60 18,29%
20 jaar € 954,25 € 1.095,80 14,83%
19 jaar € 814,60 € 860,95 5,69%
18 jaar € 706,00 € 743,55 5,32%
17 jaar € 612,90 € 618,35 0,89%
16 jaar € 535,30 € 540,05 0,89%
15 jaar € 465,50 € 469,60 0,88%

 

De redenen waarom de minimumlonen voor medewerkers versneld stijgen zijn:

  1. Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat hij/zij 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen. Met het huidige minimumloon kan dit niet en blijven ze afhankelijk

  2. Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen

  3. Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer

  4. Veel jongeren hebben op hun 21ste al een diploma en gaan dan fulltime werken

  5. Het huidige minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen past niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen

  6. In veel landen om ons heen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon

Worden werkgevers hiervoor gecompenseerd?
Ja, er is een wet Lage-inkomensvoordeel, in een volgende tip gaan we hierop in.