1000 of 2000 euro per medewerker voor u door het lage-inkomensvoordeel (LIV)


Vanaf 2017 heeft u als werkgever recht op een tegemoetkoming van maximaal 1000 of 2000 euro per medewerker. Dit geldt voor werknemers die het minimumloon of iets meer verdienen. Dit voordeel heet het lage-inkomensvoordeel (LIV) en krijgt u automatisch toegekend vanuit de overheid op basis van gedane loonaangiften. U ontvangt de tegemoetkoming over 2017 in de tweede helft van 2018 als u aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Het uurloon
  Het uurloon bepaalt of u in aanmerking komt of niet. Het uurloon wordt bepaald door het verdiende loon voor belastingen te delen door het totaal aantal verloonde uren. In het loon voor belastingen zitten naast het reguliere salaris ook bruto toeslagen zoals het vakantiegeld, bonussen en de lunch bijtellingen.

  Hoe berekent u het uurloon? Als een medewerker € 15.000,00 heeft verdiend en hij heeft 1500 uur gewerkt, dan is zijn uurloon € 10,00. Hieronder ziet u op basis waarvan u voordeel berekend wordt:
   

 • Is het uurloon minder dan € 9,54, dan krijgt u niets.

 • Is het uurloon tussen de € 9,54 - € 10,49 dan krijgt u € 1,01 per gewerkt uur met een maximum van € 2000,00.

 • Is het uurloon tussen de € 10,50 - € 11,92 dan krijgt u € 0,51 per gewerkt uur met een maximum van € 1000,00.

 • Is het uurloon meer dan 11,92, dan heeft u geen voordeel.

 • De gewerkte uren
  Heeft u de medewerker minimaal 1248 uur uitbetaald in het jaar? Zit u hieronder, dan krijgt u niets, zit u hierboven en voldoet het uurloon, dan heeft u recht op het inkomensvoordeel.
  Voor parttimers is de kans dus kleiner dat u het aantal uren haalt. Iemand moet minimaal 24 uur per week gedurende het hele jaar uitbetaald krijgen om de 1248 uur te halen.

 • U krijgt het voordeel niet als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, of als de hij/zij stagiair of DGA is.

 

Het is verstandig eind november even te kijken of medewerkers in aanmerking komen voor het inkomsten voordeel. Zitten mensen op de grens van 1248 uur en hebben ze relatief een laag inkomen, dan zou het handig zijn ze wat meer uren in december te laten werken.
Reken ook het uurloon vast uit. Zitten ze op de grens, dan kan het toekennen van een bonus of het juist volgend jaar uitbetalen van een bonus u zo duizend euro schelen.


Met welke maandbedragen moet u rekening houden om in aanmerking te komen voor de LIV?
Als de medewerker (op voltijdbasis) bruto tussen de ongeveer €1.552,- en €1.700,- verdient, dan krijgt u€ 1,01 per gewerkt uur (met het maximum van € 2000,00 per jaar).

Als u de medewerker (op voltijdbasis) bruto tussen ongeveer de €1.700,- en €1.900,- per maand verdient, dan krijgt u € 0,51 per gewerkt uur (met een maximum € 1000,00 per jaar).

Medewerkers die halverwege het jaar in dienst komen
Zoals altijd bij een voordeel is er een adder onder het gras. Het aantal verloonde uren staat vast voor het hele jaar. Wanneer een medewerker in dienst komt op 1 september, dan moet hij 1248 uur werken om in aanmerking te komen. Dit is onmogelijk.
Bij een 40-urige werkweek kom je alleen in aanmerking voor de LIV als iemand minimaal half mei voltijds begint. Begint de medewerker erna, dan krijgt u zeer waarschijnlijk niets.


U kunt de LIV berekenen op: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator/

NB. Hoewel humanwave zich voortdurend inspant om te zorgen dat de informatie in dit document zo volledig mogelijk en actueel mogelijk is, kan humanwave geen garanties afgeven omtrent de juistheid, volledigheid of specifieke toepasbaarheid van de gepubliceerde informatie in dit document. ⓒ Humanwave B.V. Alle rechten voorbehouden.