Het percentage waarop u de vrije ruimte bepaald voor vergoedingen die onder de werkkostenregeling valt blijft gelijk in 2018. Dit percentage is 1,2%.