Veranderingen risicopremiegroep grafische sector


Met ingang van 1 januari 2018 vervalt de indeling in premiegroepen bij sectorcode 9 (grafische industrie).


De bestaande risicopremiegroepen 01 (Grafische industrie exclusief fotografen) en 02 (Grafische industriefotografen) vervallen. 

Ze worden vervangen door de nieuwe risicopremiegroep 03 (Grafische industrie).


Bron: nieuwsbrief Belastingdienst