Overgangsregeling voor lopende premiekortingen naar loonkostenvoordelen


Maakt u nu gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op 1 van de 4 nieuwe loonkostenvoordelen, voor de resterende periode dat u nog recht zou hebben op de premiekorting. De resterende periode is de maximale duur van de premie korting (dus 1 of 3 jaar) min de tijd tussen het begin van de inkomstenverhouding en 1 januari 2018.
Het maakt niet uit of u in die tijd de premiekorting een tijd niet heeft toegepast.

Voorbeeld: Voor een werknemer die op 1 juli 2015 bij u in dienst is gekomen, past u sinds 1 augustus 2015 de premiekorting oudere werknemer toe (maximaal 3 jaar).
U hebt maximaal 3 jaar recht op de premiekorting.
De tijd tussen het begin van de inkomstenverhoudingen en 1 januari 2018 is 2 jaar en 6 maanden.
Met ingang van 1 januari 2018 hebt u dus nog 6 maanden recht op een loonkostenvoordeel, tot 1juli 2018.


Om in aanmerking te komen voor de nieuwe loonkostenvoordelen, moet u wel aan deze 3 voorwaarden voldoen:


Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling, hebt u voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel geen doelgroepverklaring nodig, u kunt de oude verklaring voor de premiekorting nog gebruiken.