Dit document gaat kort in op de financiële gevolgen van het belastingplan 2018.


Voor de medewerker
Op basis van de voorlopige gegevens gaan de medewerkers er allemaal op vooruit in 2018 op basis van de loonbelasting.
In de onderstaande tabel vind u de gegevens voor verschillende inkomens.

Loon voor belasting Loon na belasting in 2017 Loon na belasting in 2018 Stijging netto loon in %
1.000 899,75
 938,33
4,29%
1.500     1.358,58
1.362,52
0,29%
2.000 1.696,17
1.700,63
0,26%
2.500 1.968,42
1.973,24
0,24%
3.000 2.230,25
2.237,26
0,31%
3.500 2.484,58
2.491,79
0,29%
4.000 2.738,92
2.746,40
0,27%
4.500 2.990,92
2.998,79
0,26%
5.000
3.245,33
3.253,32
0,25%


Voor de werkgever
Bij de kosten voor de werkgever kijken wij alleen naar de sociale premies. Als naar de sociale premies wordt gekeken dan stijgen de loonkosten volgend jaar met 0,44%.
In de onderstaande tabel vindt u de gegevens voor de verschillende premies.


2017 2018
WW 2,64% 2,85%
Sectorfonds (gemiddeld) 1,36% 1,23%
Werkhervattingskas (gemiddeld) 1,16% 1,16%
WAO/WIA 6,66% 6,77%
ZVW 6,65% 6,90%
Totaal 18,47% 18,91%