Hoe stelt u ATV in?


In de meeste ondernemingen zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met ATV saldi aan het einde van het jaar.

De afspraak is meestal dat het ATV saldo 1:1 wordt overgenomen vanuit 2017 naar 2018 (scenario 1).

Bijvoorbeeld: een medewerker heeft nog 8 ATV uren uit 2017, dit betekent dat hij/zij begint met een ATV saldo van 8 uren in 2018.


Als u niets doet, past humanwave deze regel automatisch toe.

Het kan echter zijn, dat u hier afwijkende afspraken over heeft gemaakt binnen de organisatie.

 1. Al het ATV dient in 2017 te worden opgemaakt, mochten er nog uren over blijven, dan komen deze te vervallen (scenario 2).
  Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2017 nog 5 uur over. Zijn beginsaldo in 2018 is 0 uur. Zijn uren uit 2017 zijn komen te vervallen.
  Indien een medewerker medewerker met een negatief saldo 2017 eindigt dan worden deze uren wel overgezet.
  Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2017 nog -3 uur over. Zijn beginsaldo in 2018 is dan -3 uur.
   
 2. Vanuit 2017 mogen maximaal X ATV dagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige ATV wordt uitbetaald (scenario 3).
  Bijvoorbeeld: U heeft ingesteld dat een medewerker 40 uur mag meenemen en dat de rest wordt uitbetaald. 
  Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2017 een saldo van 60 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 40 uur aan het beginsaldo van 2018 toegevoegd en 20 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.
  Case 2: Een medewerker heeft aan het einde van 2017 een saldo van 40 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 20 uur (=40*0,5) aan het beginsaldo van 2018 toegevoegd en 20 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.

 3. Vanuit 2017 mogen maximaal X ATV dagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige ATV komt te vervallen (scenario 4).
  Bijvoorbeeld: U heeft ingesteld dat een medewerker 24 uur mag meenemen en dat  de rest komt te vervallen.
  Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2017 een saldo van 48 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 24 uur aan het beginsaldo van 2018 toegevoegd en 24 uur komt te vervallen.
  Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2017 een saldo van 40 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 12 uur (=24*0,5) aan het beginsaldo van 2018 toegevoegd en 28 uur komt te vervallen.


Hoe stelt u dit in?
Druk op de banner boven in beeld:

Er verschijnt dan een scherm aan de rechterkant waar u uw bedrijfsregels kunt instellen.


 • Voor scenario 1 (het saldo 2017 1:1 overnemen naar 2018) kiest u voor de bovenste optie: Toevoegen aan het saldo van 2018.
 • Voor scenario 2 (het saldo vanuit 2017 laten vervallen) kiest u voor de middelste optie: Resterend verlof vervalt zonder uitbetaling.
 • Voor scenario 3 (maximaal X dagen meenemen de rest uitbetalen) kiest u voor de onderste optie: Voeg toe aan het saldo van volgend jaar met een maximum van X dagen.
  Daaronder vult u dan de uren in die bij een voltijd dienstverband meegenomen mogen worden. Bij "Wat te doen met de resterende uren?" kiest u voor Uitbetalen.
 • Voor scenario 4 (maximaal X dagen meenemen de rest laten vervallen) kiest u voor de onderste optie. Voeg toe aan het saldo voor volgend jaar met een maximum van X dagen.
  Daaronder vult u dan de uren in die bij een voltijd dienstverband meegenomen mogen worden. Bij "Wat te doen met de resterende uren?" kiest u Vervallen.