Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)


Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren opnieuw worden bepaald.
Welke uren zijn nog van toepassing in het nieuwe jaar en welke uren komen in aanmerking om te vervallen?

Dit wordt binnen humanwave als volgt gedaan: 

  1. Het verlofsaldo van 2017 wordt bepaald.
  2. De wettelijke en bovenwettelijke verlofopbouw voor 2017 worden opgehaald.
  3. De wettelijke en bovenwettelijke verlofsaldi voor 2016 en eerder worden opgehaald.
  4. Deze saldi worden op vervaldatum gesorteerd waarbij de hoogste vervaldatum bovenaan komt te staan.
  5. De historische vervaldata en saldo worden afgezet tegen het verlofsaldo van 2017 op basis van de hoogste vervaldatum net zolang totdat het eind saldo 2017 gelijk is aan 0.


Voorbeeld 1 (alleen opbouw in 2017):
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2017.
Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.
Het wettelijk verlof uit 2017 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2018 als volgt is opgebouwd:

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 60 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Voorbeeld 2 (opbouw uit eerdere jaren):

Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2017.
Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het bovenwettelijk verlof uit 2016 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2021.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2018 als volgt is opgebouwd:

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het bovenwettelijk verlof uit 2016 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2021.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 20 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Voorbeeld 3 (veel overwerk (tijd voor tijd))

Als er veel overwerk (tijd voor tijd) is, dan wordt dit bij het bovenwettelijke saldo van 2017 geteld.

Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2017 met 80 uren uit tijd voor tijd.

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het bovenwettelijk verlof uit 2016 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2020.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2018 als volgt is opgebouwd:

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 80 (overwerk) +20  uur met een vervaldatum van 31-12-2022.


Let op! Humanwave zal niet automatisch het verlof wat wettelijk vervalt daadwerkelijk laten vervallen. Indien u strikt de vervaldata naleeft, dient u zelf de verlofsaldi op 0 te zetten.

Dit doet u als volgt:


Stap 1

Ga naar de medewerker en kies links in het menu voor 'Planning', navigeer naar het jaaroverzicht.


Stap 2

Klik op 'Toon meer' achter de opbouw 'Resterend vorig jaar' om te zien 


Stap 3

Bepaal welk verlof moet komen te vervallen.

In onderstaand voorbeeld is er in het resterend saldo van vorig jaar 82 uur meegenomen met een vervaldatum van 30-06-2018. De medewerker heeft enkel 40 uur verlof opgenomen. 

Van het wettelijk verlof met vervaldatum 30-06-2018 is dus nog 42 uur niet opgenomen, welk dient te komen vervallen op 01-07-2018Stap 4

Dit verlof kunt u laten vervallen met behulp van het plusteken, door te kiezen voor 'Correctie verlof'Stap 5

Vul bij de datum 01-07-2018 in en bij het aantal uren het zojuist bepaalde aantal uur van 42. Let op dat u dit negatief invoert, het moet immers van het saldo af.

Voeg een notitie toe, zodat u altijd kunt achterhalen waarom het verlof is afgenomen.
Stap 6

Het vervallen verlof kunt u terug vinden in het jaaroverzicht van de planning. onder 'Extra uren', De notitie is terug te vinden onder het 'i-knopje'.