Het afsluiten van het loonjaar 2017 bestaat uit een aantal stappen:

 1. Heeft u alle medewerkers voor 2017 verloond?
  Zo niet, zorg dat dit nog gebeurt voordat u januari 2018 gaat verlonen

  Dit is een voorwaarde om het openen van het loonjaar 2018 niet te frustreren

 2. Vergeet niet om in januari 2018 de loonaangifte van december 2017 te versturen
 3. Moet u pensioenaangifte doen? Zorg er voor dat deze nog voor de verloning van januari 2018 zijn ingediend.
 4. Sluit uw loonadministratie 100% aan?
  Dit wordt verderop in dit artikel uitgelegd 'Hoe kunt u controleren of de administratie sluit?'
 5. U kunt de jaaropgaven genereren nadat de aansluiting heeft plaatsgevonden.
  In onze helpfile hoe maak ik de jaaropgave aan vindt u hoe u dit kunt doen.
 6. Wij geven u de tip mee om het nieuwe loonjaar 2018 pas te openen als bovengenoemde stappen zijn doorgenomen.


Hoe kunt u controleren of de administratie sluit?

Een 100% sluitende loonadministratie is belangrijk. De loonstroken moeten overeenkomen met de loonaangiften en de totaal loonjournaalpost. Wanneer u vanuit humanwave heeft betaald moeten de betalingen ook aansluiten. 


Dit doet u door de rapporten ‘premie loonstaat’, 'totaal loonjournaalpost', en 'loonaangiften' van het huidige loonjaar naast elkaar te zetten/af te drukken om zo de aansluiting te controleren.

 • Bij de premieloonstaat (Rapporten/Personeel/Salaris/Premieloonstaat) kiest u de volgende selecties:
  • Bij bedrijf het bedrijf
  • Bij periode januari 2017 tot en met december 2017
  • Optellen vinkt u aan
  • U kiest voor document aanmaken.
 • Bij de Totaaljournaalpost (Rapporten/Personeel/Financieel/Journaalpost) kiest u de volgende selecties:
  • Bij bedrijf het bedrijf
  • Type journaalpost: salaris
  • Bij periode januari 2017 tot en met december 2017
  • Groeperen op berekening vinkt u aan.
  • U kiest voor document aanmaken.
 • Bij de loonaangiften kiest u voor 2017 en het bedrijf wat u aan het controleren bent.


U doet met deze gegevens de volgende checks:

 1. Komen de betalingen op de totaal journaalpost overeen met uw salaris betalingen in uw financiële administratie?
 2. Wijken de loonaangifte bedragen voor de verschillende premies en loonbelasting maximaal 12 euro af (in de loonaangifte worden geen centen weggeschreven) ten opzichte de jaarjournaalpost?
 3. Komt de de totaal bedragen per premie op de premie loonstaat overeen met de bedragen op de totaal journaalpost?

Zijn deze 3 gegevens positief bevestigd dan is uw loonadministratie 100% consistent en kunt u met een gerust hart de jaaropgaven voor de medewerkers maken. Is er géén aansluiting dan adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk (help@humanwave.nl). Wij kunnen dan een analyse doen en de vervolgstappen aangeven. Wanneer u netjes en zorgvuldig heeft verloond in 2017 dan zou er van een inconsistentie geen sprake kunnen zijn.