Wat staat er op een jaaropgave?


Op een jaaropgaaf staat wat een werknemer in dat jaar heeft verdiend bij een werkgever. Heeft een werknemer meerdere dienstverbanden gehad gedurende het jaar dan krijgt de werknemer meerdere jaaropgaven. Het is  gebruikelijk om de jaaropgave na de loonaangifte van december aan te bieden aan de werknemers. Met andere woorden in de maand januari of februari van het nieuwe jaar.


Op de humanwave jaaropgaaf staan in ieder geval onderstaande gegevens. Tevens geven wij u aan waar deze premies terug te vinden zijn in het rapport premieloonstaat:

 • over welk jaar het loon is ontvangen

 • het loon voor de loonbelasting / volksverzekeringen -> loon voor SVW uit de premieloonstaat

 • de belasting en premies die zijn betaald (dit is de loonheffing of loonbelasting/volksverzekeringen) -> ingehouden loonheffing uit de premieloonstaat

 • het tijdvak waarover de loonheffing is toegepast

 • de arbeidskorting die is verrekend -> verrekende arbeidskorting uit de premieloostaat

 • verrekende levensloopverlofkorting (indien van toepassing)

 • de reiskostenvergoeding (indien van toepassing) -> Hier komen de declaraties met het type 'Kilometers' en het component 'Reiskosten vergoeding (netto)' te staan. Vaste reiskostenvergoedingen die zijn ingediend door middel van het component 'Netto vergoeding' worden hier niet weergegeven.

 • loon voor de Zorgverzekeringswet -> loon voor SVW uit de premieloonstaat

 • ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet (indien van toepassing) ¬†

 • werkgeversheffing Zorgverzekeringswet -> ZVW loon voor SVW uit de premieloonstaat

 • de afgedragen premies werknemersverzekeringen, te weten:

  • WW (Werkloosheidsverzekeringen) ¬†-> Sectorfonds en WW loon voor SVW uit de premieloonstaat

  • WAO/IVA/WGA (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) -> WIA en Whk loon voor SVW uit de premieloonstaat

 • totaal premies werknemersverzekeringen