Wat moet ik doen om het loonjaar 2018 te openen?


Voor het openen van het loonjaar 2018 dient u het volgende in ogenschouw te nemen:

 1. U moet zeker van zijn dat u 2017 heeft afgesloten en dat er geen verloningen meer hoeven plaats te vinden. Zie ook onze helpfile afsluiten loonjaar 2017.
 2. Indien uw medewerkers een loonsverhoging per 1-1-2018 krijgen, raden wij u aan deze verhoging door te voeren voordat het loonjaar wordt geopend. Voor een groot aantal pensioenen is de pensioengrondslag namelijk het loon van januari + vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering.
  Zie hieronder hoe u de salarissen aan kunt passen bij 'Hoe pas ik de salarissen per 1-1-2018 aan?'.
 3. Indien u een inhouding lunch of bijtelling voor de lunch heeft, dan raden wij u aan deze aan te passen. Het norm bedrag is verhoogt van 3,30 naar 3,35 euro per dag per lunch.
  Zie verderop hoe u de lunches aanpast bij 'Hoe pas ik de lunchkosten per 1-1-2018 aan?' Voor meer informatie over de lunches zie de artikelen over lunches.
 4. De brief van de Belastingdienst inzake het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2018 bij de hand te houden.
 5. Over overwerk dient vakantiegeld berekend te worden per 1-1-2018. Zie onze helpfile Hoe zorg ik ervoor dat over overwerk vakantiegeld berekend wordt?


Hoe pas ik de salarissen per 1-1-2018 aan?

 • Ga naar de medewerker die u wilt aanpassen.
 • Ga naar zijn/haar arbeidsrelatie en ga op het potlood achter het salaris component staan.
 • Kies voor de bovenste optie: Aanpassen vanaf een bepaalde datum.
 • Kies als startdatum 1-1-2018 en pas de bedragen aan. Het is niet verstandig om te kiezen om de huidige aan te passen. U verliest zo de historie.


Hoe pas ik de lunchkosten per 1-1-2018 aan?

 1. Ga via de algemene instellingen van het bedrijf naar het tabblad Salaris
 2. Selecteer het component wat u voor de lunch gebruikt
 3. Zet in deze lijst de nieuwe lunch bedragen voor 2018
 4. Ga naar de medewerkers die u wilt aanpassen
 5. Ga naar hun arbeidsrelatie en ga op het potlood achter het lunch component staan
 6. Kies voor de bovenste optie: Aanpassen vanaf een bepaalde datum
 7. Kies als startdatum 1-1-2018 en pas de bedragen aan


Heeft u dit allemaal aangepast en heeft u de brief van de Belastingdienst inzake het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2018 bij de hand, dan kunt u het loonjaar 2018 openen aan de hand van de stappen uit de helpfile Hoe open ik het loonjaar 2018?.