Hoe betaal ik een eenmalige uitkering bij het overlijden van een medewerker?


U hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar wanneer uw medewerker komt te overlijden, mag u een vrijgestelde eenmalige vergoeding uitkeren. Graag informeren wij u in deze helpfile hoe u een overlijdensuitkering kunt uitbetalen aan de nabestaanden.


U mag tot driemaal het maandloon eenmalig vrijgesteld uitkeren. Dit mag u doen als het gaat om het overlijden van:

- de werknemer

- degene die in het (voorafgaande) kalenderjaar de fiscale partner is van de werknemer

- de eigen kinderen of pleegkinderen


U mag het volgende tot het maandloon berekenen: het bruto maandloon plus 1/12 deel van het jaarbedrag aan vaste gegarandeerde beloningen (bijvoorbeeld een 13e maand). Wanneer u een hogere uitkering wilt uitbetalen, dan betaalt u over het meerdere loonheffing volgens de tabel bijzondere beloningen. 


U mag dit bedrag dus vrijgesteld uitkeren. U doet dit door in de arbeidsrelatie het component 'netto vergoeding' eenmalig toe te voegen met het berekende bedrag en een passende omschrijving. 


U mag dit loon niet als eindheffingsloon kenmerken, tenzij u de werknemer ook nog loon uitbetaalt waarop de arbeidskorting van toepassing is en aan de gebruikelijkheidstoets wordt voldaan. 


Vergeet niet om ook het niet opgenomen verlof uit te betalen. Over dit niet opgenomen verlof moet ook vakantiegeld worden berekend en eventueel de dertiende maand. Denk hierbij aan om het bijzonder tarief aan te passen. De extra vergoeding komt bovenop het salaris. Door het bijzonder tarief te maximaliseren zorgt u ervoor dat er nauwelijks eindheffingen plaatsvinden voor de inkomstenbelasting. 


Wij wensen u sterkte met het verlies.