Waar moet ik rekening mee houden bij het uitbetalen van vakantiedagen?

 

Wanneer u vakantiedagen moet uitbetalen bij einde dienstverband, omdat het verlofsaldo te hoog wordt van uw medewerker, of omdat u verlof wilt verkopen omdat het wettelijk verval termijn is verstreken, dan moet u rekening houden met de volgende zaken.


Per vakantiedag (of uur) moet het loon dat over een dag (of uur) wordt verdiend, worden vergoed.

Bij de normale beloning hoort ook het vakantiegeld een eventule dertiende maand of andere vaste eindejaarsuitkering.

Wanneer u vakantiedagen uitbetaald, moet u naast her reguliere loon deze vergoedingen dus ook meenemen.


U dient voor de uitbetaling het loonniveau te gebruiken van het moment van uitbetalen. Stel uw medewerker heeft per 1 januari een loonsverhoging gehad van 10 euro per uur naar 15 euro per uur. U wilt nog verlof uitbetalen wat in het voorgaande jaar niet is opgenomen. U moet hiervoor het huidige loonniveau gebruiken, dus het uurtarief van 15 euro.


Voorbeeld:

Uw medewerker heeft een uurloon van 10.00 euro

U betaald vakantiegeld van 8%

U heeft een eindejaarsuitkering van 2%


Wanneer u 10 uur verlof verkoopt, dan moet u dus 110.00 euro uitbetalen (waarvan € 8.00 aan het vakantiegeld saldo wordt toegevoegd en € 2.00 aan het saldo eindejaarsuitkering).