Uw persoonlijke account binnen humanwave


Wanneer u in humanwave ingelogd bent op de web applicatie, kunt u rechtsboven op uw eigen naam klikken om naar uw persoonlijke instellingen te gaan. In deze helpfile staat uitgelegd wat hier allemaal ingesteld kan worden. De tabbladen die zichtbaar worden in het persoonlijke profiel zijn:


- Persoonlijk: Onder dit tabblad kunt u alle basis gegevens instellen, zoals uw naam, geslacht en geboortedatum. Daarnaast kunt u onder 'E-mail adressen' instellen naar welk mailadres de notificaties gestuurd worden. Tot slot kun je onder 'Identiteiten' zien met welk account u in kunt loggen. Ook kunt u hier andere accounts toevoegen zodat u met meerdere account in kunt loggen. 


- Betrokkenheid: Onder het Betrokkenheid-tabblad kunt u zien bij welke organisatie(s) u betrokken bent binnen humanwave. 


- Inbox: Onder Inbox kunt u de mails vinden die u doorgestuurd heeft naar het mailadres dat gegenereerd is onder het tabblad 'Instellingen'. Vanuit dit menu kunt u e-mails toewijzen aan het dossier van medewerkers. 


- Notificaties: Onder Notificaties kunt u zien wat er de afgelopen tijd gebeurd is met betrekking tot humanwave. Goedkeuringen op verzoeken worden hier zichtbaar, herinneringen die vanuit humanwave naar u verstuurd worden en meldingen van uw ondergeschikten wanneer u deze heeft. 

 

- Foto's: Hier kunt u een foto van uzelf toevoegen. Dit is niet de foto die in humanwave zichtbaar zal zijn. De foto zal alleen in uw persoonlijke profiel zichtbaar zijn.


- Instellingen: Onder Instellingen kunt u uw taal instellen en aangeven in welke tijdzone u valt. Dit zal in de meeste gevallen op Europe/Amsterdam staan. Ook kunt u hier de e-mail notificaties instellen per type; Planningsverzoeken, Profielwijzigingen, Documenten goedkeuren, Declaraties, Herinneringen en Urenregistratie. Hierin kunt u kiezen of u meldingen wilt ontvangen per verzoek of verzameld per dag of per week. Ook is het mogelijk de notificaties hier uit te zetten.