Terugwerkende kracht verloningen


Wanneer een loonperiode binnen humanwave is afgesloten, is het in principe niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht aanpassingen te maken in de lonen. Dit kan ervoor zorgen dat er inconsistenties in de boekhouding komen, omdat hetgeen uitbetaald niet meer gelijk is aan hetgeen berekend wordt binnen humanwave. We raden daarom aan om, wanneer dit mogelijk is, de salarisaanpassingen in de huidige maand of volgende maand te zetten. 


Wanneer het de bedoeling is dat er met terugwerkende kracht toch aanpassingen in de lonen gemaakt moeten worden, kunnen wij dit repareren. Hier zullen additionele kosten aan verbonden zijn, afhankelijk van de tijd die we met de reparatie bezig zijn. 


Hoe het corrigeren van de lonen in reeds afgesloten periodes in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden zijn, kunt u vinden in onderstaande helpfile:

Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?