Hoe kan ik urenregistraties van mijn medewerkers goedkeuren?


Wanneer er binnen humanwave gebruik wordt gemaakt van humanwave Uren, kunnen de geregistreerde uren goedgekeurd worden door de persoon die hier verantwoordelijk voor is. Hoe het afhandelen van deze uren in zijn werk gaat, kunt u in deze helpfile vinden. 


Stap 1

Open de organisatie en ga naar het tabblad uren registratie


Stap 2

Ga naar het kopje Open uren registratie


Stap 3

Klik op het vinkje achter de uren die u af gaat handelen


Stap 4

Controleer de uren registratie, handel de uren af en voeg een eventuele notitie toe


Stap 5

Na goedkeuren verschijnt het volgende scherm.

Stap 6

Hier kunnen de uren afgehandeld worden en kan er gekozen worden wat er met eventuele verschillen moet gebeuren: uitbetalen, naar het verlofsaldo (tijd voor tijd), naar het plus min uren saldo of niets (vervallen)