Hoe kan ik de bijtelling voor een lease auto corrigeren?


Wanneer uw medewerker gebruik maakt van een lease auto en voor dit gebruik geen verklaring geen privé gebruik heeft, dan moet u voor deze lease auto bijtelling berekenen. Dit doet u aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van de auto.


Wanneer u, door welke reden dan ook, bent vergeten de bijtelling te verrekenen en dit dus ook niet heeft aangegeven in de loonaangifte, dan moet dit gecorrigeerd worden. 


Dit kunt u op twee manieren doen:


1. Voeg de auto toe aan de bedrijfsmiddelen van de organisatie, en wijs de auto toe aan de medewerker, vanaf het moment dat de medewerker de auto is gaan rijden.

Bereken de bijtelling van de auto, welke eigenlijk bij het loon had moeten worden gerekend. Dit doet u als volgt:

Stel de auto heeft een fiscale waarde van € 18.000 en heeft een bijtellingpercentage van 22%, dan is de bijtelling: 22% van € 18.000 = € 3.960. De bijtelling per maand is dan € 330. Dit bedrag van € 330 had als loon in natura bij het loon moeten worden opgeteld. 

Stel de medewerker is 1 februari in dienst gekomen, en rijdt de auto ook per 1 februari. U komt er in mei achter dat u de auto bent vergeten bij te tellen. Dit bent u dus 3 maanden vergeten (u heeft mei nog niet verloond). U kunt elke maand een bijtelling van € 330 inhouden (bovenop de inhouding die al moet plaatsvinden voor de huidige maand), zodat de correctie in 3 maanden is hersteld. U dient voor 3 maanden het component 'Loon in natura' toe te voegen met een waarde van € 330 per maand. Op deze manier wordt het vergeten voordeel van de auto alsnog verhaald op de medewerker. Wanneer u de auto wilt uitsmeren over de rest van het kalender jaar dan moet u het totaal van het vergeten deel berekenen en delen door het resterend aantal maanden van het kalenderjaar. In dit geval: € 330 x 3 vergeten maanden = € 990 delen door 8 resterende maanden (mei t/m december) = 123.75 euro loon in natura per maand tot het eind van het jaar. 

Door deze wijze te gebruiken, hoeft u de al verstuurde loonaangiften van februari tot en met april niet te corrigeren.


2. Wanneer u de bijtelling niet meer meer in de resterende maanden kunt verrekenen omdat het bedrag te hoog is geworden, dan dienen de loonaangiften te worden gecorrigeerd. U dient in dit geval contact op te nemen met onze support desk. U kunt wel alvast de voorbereidingen treffen door de auto alsnog in te voeren in humanwave, in het menu 'bedrijfsmiddelen'. Vul de fiscale waarde en de bijtelling in van de desbetreffende lease auto en wijs de auto toe aan de medewerker. 


Let op: Bovenstaande scenario's kunt u alleen toepassen indien de lease auto nog niet in de loonaangiftes zijn meegenomen. Indien de lease auto wel in de loonaangifte is meegenomen maar met een verklaring geen privé gebruik en het blijkt dat er toch wel privé wordt gereden, dan zal de medewerker een naheffingsaanslag ontvangen van de Belastingdienst.