Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?


In humanwave kunt u het verlof op verschillende manier instellen.

Wanneer u een medewerker heeft met een flexibel contract dan kunt u humanwave zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stelt u dan in 'Op basis van gewerkte uren'. Dit doet u door naar de arbeidsrelatie van de medewerker te gaan, en op het potloodje klikken van de verlofafspraak. Om het verlof per uur uit te rekenen, gebruik humanwave de volgende formule:


Definitief FTE = FTE + herzien FTE 


Waarin het zo wordt berekend:

Herzien FTE = aantal extra gewerkte uren / (werkdagen in de maand + (uren per week/5))

Dan wordt de formule voor het definitief FTE:

Definitief FTE = FTE + (aantal extra gewerkte uren / (werkdagen in de maand + (uren per week/5)))


Nu u de formule weet, kunt u het verlof als volgt berekenen:


Stel:

Ik heb een FTE van 0.5

Ik werk 10 uur extra in deze maand

De maand heeft 22 werkbare dagen

Mijn full time werkweek is 40 uur


dan is de definitieve FTE voor deze maand:

0.5 + ( 10 / (22 * (40/5))) =

0.5 + (10 / 176) = 

0.5 + 0.0568 =

0.5568


Verlof opbouw voor deze maand  = 0.5568 * ( opbouw jaar / 12) 


Stel dat het verlofopbouw per jaar 200 uur is, dan is het verlof per maand 200 uur / 12 maanden = 16.667 uur per maand


De opbouw zonder extra gewerkte uren = 0.5 * (200/12) = 8.33

Het opgebouwde verlof voor de maand met 10 extra gewerkte uren is dan:

0.5568 * (200/12) = 9.28 verlofuren


Dus, doordat er 10 extra uur is gewerkt is er 0.95 uur extra verlof opgebouwd (9.28 - 8.33).


Humanwave berekent dit automatisch, wanneer de verlofafspraak juist is toegevoegd in de arbeidsrelatie.


Wanneer is de extra opbouw over gewerkte uren zichtbaar in het verlofsaldo van de medewerker?


Dit is afhankelijk van het feit of er wordt gewerkt met de module salaris of niet.

Gebruikt u alleen de HR module, dus geen salaris? Het saldo wordt bijgewerkt zodra de uren zijn afgehandeld (Let op! De berekening wordt in de nacht gemaakt, dus is niet direct zichtbaar)

Maakt u wel gebruik van de module salaris? Dan wordt de extra opbouw bij het saldo opgeteld zodra de uren zijn betaald