De reservering vakantiegeld is niet correct op de loonstrook, hoe pas ik dit aan?


Elke werknemer heeft, naast recht op een salaris en verlofdagen, ook recht op vakantiegeld.

Hoe dit precies zit, lees je hier: de allerbeste vragen over vakantiegeld


Wanneer u de loonstroken gaat controleren, kan het zijn dat het vakantiegeld niet klopt. Graag leggen wij in deze helpfile uit wat je kunt doen wanneer de reservering vakantiegeld niet juist is. 


Wat te doen als:


1. Het is mei, u wilt het vakantiegeld uitbetalen, maar deze staat niet op de strook

Ga naar de Arbeidsrelatie van de medewerker. Controleer of het component voor de vakantiegeldreservering is toegevoegd. Indien deze niet is toegevoegd, kunt u dit doen door te klikken op 'Voeg afspraak toe'. Indien de afspraak niet aanwezig is, dan klikt u op 'Voeg afspraak toe' en kies bij type voor 'Vakantiegeld'. Het volgende scherm opent:

Indien over het hele contract vakantiegeld moet worden opgebouwd, kiest u bij datum de startdatum van het contract. Vul daarna het percentage in (meestal 8%) en de betalingsperiode (meestal mei of juni). Wanneer het vakantiegeld niet is opgebouwd in de vorige perioden, dan dient u het bedrag wat niet is gereserveerd te berekenen en in voeren bij 'Correctie'. Dit doet u door de afspraak eerst te bewaren, en daarna te heropenen. Kies 'Huidige afspraak aanpassen'.

Indien u het vakantiegeld elke maand wilt uitbetalen kiest u hier voor 'Ja' bij 'Elke periode ui...'.


2. Het is mei, u wilt het vakantiegeld uitbetalen, maar deze klopt niet

Wanneer het te betalen bedrag op de strook niet juist is, kunt u een handmatige correctie toevoegen in de vakantiegeld afspraak. 

Dit doet u als volgt: klik op het potlood achter de vakantiegeld afspraak en kies voor 'Huidige afspraak aanpassen'.In het venster wat opent kunt u kiezen voor 2 opties:

1. Correctie: wanneer het opgebouwde saldo van vakantiegeld te hoog of te laag is, kunt u via het plus-teken een correctie toevoegen. U kunt hier de maand kiezen waarin de correctie moet worden toegepast en de hoogte van het bedrag (danwel positief of negatief). U kunt correcties voor meerdere maanden toevoegen, echter wordt de correctie alleen berekend in toekomende maanden. In maanden die reeds zijn geweest zal de correctie niet worden berekend. De correctie wordt toegevoegd aan/afgehaald van de reservering in de gekozen maand.

2. Handmatige betalingen: wanneer u een gedeelte van de reservering alvast wilt uitbetalen, dan kunt u dit doen met behulp van de handmatige betaling. De betaling wordt van de opgebouwde reservering afgehaald en uitbetaald.3. De medewerker hoeft geen losse vakantiegeld reservering, maar deze staat wel op de strook 

Wanneer u een DGA heeft, een stagiair in dienst heeft of iemand met een all-in uurloon, dan hoeft u het vakantiegeld niet te reserveren. Indien er toch een vakantiegeld reservering wordt opgebouwd, dan kunt u het component 'Vakantiegeld' verwijderen uit de arbeidsrelatie van de medewerker. Dit doet u door op het potloodje te klikken achter de vakantiegeld afspraak en daarna te kiezen voor 'Verwijderen'.  Let wel op dat u de reservering ook moet tegenboeken in de loonjournaalpost, in de financiële administratie.