Waarom is de loonaangifte in mei hoger dan in overige maanden?


Het kan zijn dat in de maand mei de loonaangifte (veel) hoger uitvalt dan in de overige maanden. De oorzaak hiervan ligt in het vakantiegeld dat bij de meeste organisaties in mei wordt uitbetaald. Hierdoor moet er in de maand mei meer belasting afgedragen worden.