Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?


In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie hij is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen gegevens weergeeft. De tabbladen die u in het profiel van de medewerker kunt vinden zijn:


- Vandaag

- Over

- Persoonlijk

- Logboek


Hieronder worden alle tabbladen één voor één uitgelegd.


Vandaag

In dit tabblad wordt weergegeven wat de medewerker doet en wanneer er aanvragen gedaan zijn door de medewerker. In dit tabblad is bovenin de planning weergegeven van de medewerker met daaronder een viertal blokken die elk de basis weergeven van de planning, de ziekte, het verlof en het contract van de medewerker.  Zo wordt weergegeven wat de planning van vandaag is, hoe lang het is geleden dat de medewerker ziek is geweest, wanneer de volgende verlofaanvraag gepland staat en wat voor contract de medewerker heeft. 


Onder het kopje Activiteiten zijn de activiteiten van de medewerker terug te vinden. Hier kunt u denken aan in- en uitcheck tijden van de medewerker. Wanneer er met humanwave Uren gewerkt wordt, zullen de tijden die aan taken gewerkt zijn weergegeven worden. 


Onder het kopje Verzoeken wordt weergegeven welke aanvragen gedaan zijn door/voor de medewerker en wat er met deze verzoeken gedaan is. Zo worden hier ook de goedkeuringen, afwijzingen en bewerkingen van de verzoeken getoond. Aan de kleuren is direct te zien of het gaat om een goedkeuring (groen), afwijzing (rood), verzoek (oranje) of annulering/bewerking (grijs).


Tot slot is er een gedetailleerdere planning weergegeven onder het kopje Planning. Hier wordt zichtbaar van hoe laat tot hoe laat de medewerker gepland staat per dag. Hier worden de verlofaanvragen, overwerk, ziekte dagen en tandartsafspraken ook in verwerkt. 


Via de link icoontjes  die naast de verschillende kopjes staan kunt u direct schakelen naar de gewenste menu's waar de informatie die in het profiel van de medewerker wordt weergegeven verder uitgediept wordt. Over

Onder dit tabblad wordt weergegeven wat de rol van de medewerker binnen de organisatie is. Daarnaast kun je als medewerker hier een stukje over jezelf schrijven. Wanneer de medewerker over een rol beschikt binnen humanwave, wordt deze ook in dit tabblad weergegeven. Naast de gegevens over de medewerker, wie hij is en wat hij doet, wordt hier ook weergegeven over welke bedrijfsmiddelen hij beschikt. Tot slot worden de directe relaties, zoals managers en ondergeschikten, onder dit tabblad weergegeven onder het kopje Relaties. Ook voor deze kopjes geldt dat wanneer u op het link logo ernaast klikt, u doorgelinkt wordt naar de verdiepende menu's.Persoonlijk

In dit tabblad kunt u alle persoonsgegevens van de medewerker vinden, zoals geboortedatum, bsn nummer en adres. Dit tabblad is gelijk aan het oude profiel van de medewerker. Hier kunt u bijvoorbeeld ook zien wat voor contract de medewerker heeft, welke functie hij bekleed bij welke afdeling en op welke locatie hij werkzaam is. Daarnaast worden ook gegevens als bankrekeningnummers en planningen hier weergegeven. Wanneer er op deze pagina gekeken wordt, zal dit gelogd worden. Dit wordt gedaan in verband met de transparantie tussen werkgever en werknemer. Een medewerker kan zo altijd terug zien wie er wanneer in zijn persoonlijke gegevens heeft gekeken. Deze informatie kan worden teruggevonden in het laatste tabblad, genaamd 'Logboek'.Logboek

Hier kunt u zien wie er wanneer gekeken heeft in de persoonsgegevens van de medewerker. Wanneer de medewerker zijn adres heeft aangepast in verband met een verhuizing bijvoorbeeld, zullen ook deze aanpassingen zichtbaar worden in dit tabblad. Het kan zijn dat medewerkers van humanwave zichtbaar worden in de lijst met personen die de persoonsgegevens bekeken hebben. Dit kan komen doordat wij naar aanleiding van een support vraag genoodzaakt waren in deze gegevens te kijken. Voor meer informatie betreffende het Logboek, klik hier.