Welke gegevens worden gelogd?


Binnen humanwave worden bepaalde gegevens gelogd vanaf begin mei 2018. Zo kunt u altijd inzien wie en wanneer uw persoonlijke gegevens heeft geraadpleegd. We loggen het inzien van bepaalde gegevens en maken dit inzichtelijk voor de medewerker. In deze helpfile wordt uitgelegd welke gegevens gelogd worden en waar u dit terug kunt vinden. 


Welke gegevens worden gelogd?

Wanneer iemand de persoonsgegevens opvraagt, wordt dit gelogd en wordt dit inzichtelijk gemaakt voor de medewerker. Het gaat om de gegevens die zichtbaar worden in het profiel van de medewerker onder het tabblad 'Persoonlijk'. Aanpassingen die gemaakt worden in de persoonlijke informatie en de adres gegevens worden hierbij ook gelogd en weergegeven in het tabblad 'Logboek'. De aanpassingen die gelogd worden zijn:


- Naam

- Geboortedatum

- Geslacht

- Datum in dienst

- BSN

- Personeelsnummer

- Burgerlijke staat

- Nationaliteit

- Taal

- Labels

- Klantnummer

- Adres

- Postcode

- Plaats

- Provincie

- Land

- Rol binnen humanwave


Waar kan ik zien wie mijn persoonlijke gegevens bekeken heeft?

Wanneer u naar uw eigen profiel gaat en vervolgens naar het tabblad 'Logboek', kunt u hier aan de rechterkant zien onder het kopje 'Bekeken' wie wanneer in uw persoonsgegevens gekeken heeft. Het kan zijn dat medewerkers van humanwave zichtbaar worden in de lijst met personen die de persoonsgegevens bekeken hebben. Dit kan komen doordat wij naar aanleiding van een support vraag genoodzaakt waren in deze gegevens te kijken. Onder 'Aanpassingen' in ditzelfde tabblad kunt u zien wat er allemaal in de persoonlijke gegevens is aangepast.