Hoe wijzig ik een vaste onkostenvergoeding?


Wanneer u uw medewerker een vaste/maandelijkse onkostenvergoeding uitkeert, kan het zijn dat deze gedurende het contract wijzigt. U heeft bijvoorbeeld een nieuw salaris afgesproken, waardoor de onkostenvergoeding komt te vervallen. Of het kan ook voorkomen dat het bedrag moet worden bijgesteld, omdat u daar aannemelijk bewijs voor heeft. 


Hieronder wordt uitgelegd hoe u de onkostenvergoeding aanpast.


Stap 1

Ga naar de hoofdpagina van uw organisatie.


Hoofdpagina%20organisatie.jpg

Stap 2

Klik op de naam van de medewerker waarvan u de onkostenvergoeding wilt wijzigen.


medewerker%20aanklikken..jpg


Stap 3

In het profiel van de medewerker klikt u links in de menubalk op 'Arbeidsrelatie'.

arbeidsrelaties..jpg


Stap 4

Onder het tabblad 'Afspraken' vindt u de onkostenvergoeding. Klik op het potloodje achter de afspraak.


Stap 5

Nadat u op het potlood heeft geklikt heeft u 3 opties:

1. aanpassen vanaf een bepaalde datum

2. huidige aanpassen

3. historische toevoegen


Situatie 1

Indien de onkostenvergoeding hoger of lager wordt vanaf een bepaalde datum, kies dan 'aanpassen vanaf een bepaalde datum'. Op deze manier blijft de historie van de afspraken bestaan en gaat per de nieuwe datum de nieuw afspraak in


Nadat u op volgende heeft geklikt vult u de nieuwe startdatum in en het nieuwe bedrag.Situatie 2

Wanneer de onkostenvergoeding niet langer van toepassing is, moet u het huidige component aanpassen.


Wanneer u op volgende klikt, hoeft u alleen de einddatum van de vergoeding toe te voegen:Kies nooit voor verwijderen! Op deze manier verwijdert u de historie. U veroorzaakt dan inconsistenties in uw HR- en salarisadministratie.


Let op. Wanneer u na de verloning achter komt dat de vergoeding had moeten stoppen, moet u niet de afspraak met terugwerkende kracht aanpassen. Dit veroorzaakt inconsistenties. Houdt de afspraken in de arbeidsrelatie altijd gelijk aan hoe is verloond. Laat de vergoeding dus doorlopen. Kies de einddatum van de maand waarin de vergoeding nog is verloond, en voeg een inhouding toe voor deze maand om de vergoeding te verhalen op uw medewerker. 

Dit geldt ook voor een wijziging in bedrag. Wanneer u na de verloning achter komt dat de vergoeding hoger of lager had moeten zijn, corrigeer dit dan in de volgende maand. 


Situatie 3

De laatste optie 'Historische toevoegen' kunt u gebruiken wanneer u afspraken in het verleden wilt toevoegen, van vòòr de huidige afspraak. Op deze manier kunt u historische afspraken vast leggen in humanwave.