Wat is voortschrijdend cumulatief rekenen?


Voortschrijdend cumulatief rekenen is een manier van rekenen waarbij rekening wordt gehouden met niet alleen de huidige maand, maar ook de voorliggende maanden. Bij cumulatief rekenenen wordt eerst berekend tot en met de huidige periode en daarna worden de eerder berekende perioden er afgetrokken. 


Wanneer wordt cumulatief rekenen gebruikt?

- bij het berekenen van de premies voor de werknemersverzekeringen  sociale premies

- bij het berekenen van de inkomens afhankelijke bijdrage ZVW

- berekening van pensioen premies


Hoe werkt cumulatief rekenen?

Cumulatief rekenen wordt inzichtelijk met een voorbeeld:


Stel de medewerker werkt voltijd, 40 uur.

De franchise is 2000 euro (een franchise is een premie-vrij bedrag)

Het maximum premie bedrag is 4500 euro (dit betekent dat boven het maximum geen premie hoeft worden betaald)

Het percentage van de premie is 10%

Het loon in januari is 4000 euro

Het loon in februari is 6000 euro

Het loon in maart is 3000 euro

Het loon in april is 2000 euro


Om de premie cumulatief


MaandLoonCumulatief loonMaximum premieloonCumuatief maximumFranchiseCumulatief franchiseCumulatief grondslag ((=cum loon (<cum.max) - cumulatief franchise))Aanwas (=Cum.grondslag maand - cum.grondslag maand-1)Premie percentage 10% over aanwas
Januari40004000450045002000200020002000200
Februari600010000450090002000400050003000300
Maart3000130004500135002000600070002000200
April20001500045001800020008000700000

15000
18000
8000


700


In januari is het loon 4000, dit is lager dan het maximum, dus er wordt gerekend met het hele loon. Van de 4000 wordt de franchise (2000) afgetrokken om tot de grondslag te komen. De grondslag is 4000-2000 = 2000. Er is geen voorliggende maand, dus de aanwas is 2000, hier wordt de premie over berekend.


In februari is het cumulatief loon (loon januari + loon februari) 10.000, dit is hoger dan twee keer het maximum van 4500. Om deze reden moet worden gerekend met het maximum. Van dit maximum moet de cumulatieve franchise worden afgehaald (2* 2000 =4000). De cumulatieve grondslag is daarom 9000 - 4000 = 5000. Echter is over januari al premie betaald, over 2000 euro. Daarom wordt de aanwas 5000 - 2000 = 3000. Hierover wordt de premie berekend.


In maart is het cumulatief loon het loon van januari + februari + maart = 13000. Dit cumulatief loon is lager dan het cumulatief maximum van 13.500 (3 maanden * 4500). Daarom mag met het hele loon worden gerekend. Van dit cumulatief loon moet het cumulatief franchise worden aftrokken = 13000 - 6000 (3 maanden * 2000) = 7000. Echter, van deze cumulatieve grondslag is al over 5000 euro premie betaald, daarom wordt de premie berekend over de aanwas: 7000 - 5000 = 2000


In april is het cumulatief loon (januari tot en met april) 15000. Dit loon is lager dan het cumulatief maximum, de franchise mag dus van het hele cumulatieve loon worden afgetrokken, dus 15000 - 8000 = 7000. Wanneer de cumulatieve grondslag van januari tot maart hier vanaf wordt getrokken, dan is er een aanwas van 0. Deze maand hoeft er dus geen premie te worden betaald.


Cumulatief rekenen in humanwave


Indien u wilt weten hoe de premie wordt berekend, kunt u ook het rapport 'Premies' gebruiken in humanwave.

Dit rapport laat ook de grondslag, franchise, maximum, gebruikte grondslag, percentage en het in te houden bedrag zien.