Het IMCAV model voor humanwave plus


Humanwave heeft een model ontwikkeld waarin zowel tekstueel als schematisch wordt weergegeven wat de stappen zijn voor een juiste verloning. In deze helpfile worden de stappen van dit model uitgelegd.


De 5 stappen om foutloos te verlonen zijn:

  1. Inventariseren - Met de inventarisatie wordt bedoeld of alle gegevens die nodig zijn voor de verloning van deze maand inzichtelijk zijn. Heb ik alle gegevens op een rijtje?  Zijn er nieuwe medewerkers in dienst gekomen? Gaan er mensen uit dienst? Zijn er mensen die een aanpassing in hun salaris hebben? Zijn alle uren ingevuld en goedgekeurd? Zijn alle declaraties beoordeeld? Moeten er nog bonussen worden uitbetaald of boetes worden ingehouden. Alle veranderingen van deze maand moeten in beeld worden gebracht voordat er correct verloond kan worden.

  2. Muteren - Bij het muteren voert u de mutaties door die u hierboven heeft geïnventariseerd en geeft u deze mutaties in voor de betreffende periode.

  3. Controleren- Bij het controleren kijkt u naar de concept loonstroken of alle mutaties goed verwerkt zijn. Daarnaast controleert u eventueel of er pensioen is ingehouden bij nieuwe medewerkers en of lunch bijdragen en reiskosten bij deze medewerkers aanwezig zijn. Ook  controleert u mogelijk de extra gewerkte uren. Wanneer alles in orde is, kunt u de loonstroken verstrekken aan uw medewerkers. Dit is erg belangrijk, want het achteraf corrigeren van gegevens doet u liever niet. Dit kost onnodig veel tijd en kan verdere verwarring veroorzaken.

  4. Afhandelen - Wanneer uit de controle blijkt dat alles correct is, kunt u overgaan tot deze stap. Mocht u nog fouten tegenkomen in stap 3, verbeter deze dan eerst, alvorens u doorgaat met het afhandelen. Afhandelen is het moment waarop u de betaalbestanden aanmaakt en deze betaalbaar zet in uw bank en de stroken definitief maakt.

  5. Verantwoorden - De vijfde en laatste stap is de  verantwoording  naar de Belastingdienst en de financiële administratie. De loonaangifte voor de Belastingdienst moet u  aan het einde van elke periode op tijd bij de Belastingdienst indienen en betalen. Het gaat altijd om  de voorafgaande periode. De loonjournaalposten kunt u gebruiken voor de verantwoording naar de financiële administratie. Bent u aangesloten bij een pensioenfonds dan moet u ook de gegevens die het pensioenfonds wenst aanleveren. De aan te leveren gegevens verschillen per pensioenfonds.

Op naar een foutloze verloning!