Het Full Service IMCAV model


Humanwave heeft een model ontwikkeld waarin zowel tekstueel als schematisch wordt weergegeven wat de stappen zijn voor een juiste verloning. In deze helpfile worden de stappen van dit model uitgelegd.


De 5 stappen om foutloos te verlonen zijn:


  1. Inventariseren - Met de inventarisatie wordt bedoeld of alle gegevens die nodig zijn voor de verloning inzichtelijk zijn. De inventarisatie doet u met behulp van het maandmutatie formulier. Het formulier helpt u om alle gegevens op een rijtje te zetten. Zijn er nieuwe medewerkers in dienst gekomen? Gaan er mensen uit dienst die een afrekening moeten krijgen? Zijn er mensen die een aanpassing in hun salaris hebben? Zijn alle uren ingevuld en goedgekeurd? Zijn alle declaraties beoordeeld? Moeten er nog bonussen worden uitbetaald? Al deze zaken moeten in beeld worden gebracht alvorens correct verloond kan worden. Vul alle gegevens in op het maandmutatie formulier en mail het formulier drie werkdagen voordat de verloning moet plaatsvinden naar salaris@humanwave.nl.
  2. Muteren - Humanwave gaat aan de slag met de mutaties en zal aan de hand van het maandmutatie formulier ervoor zorgen dat de mutaties juist worden verwerkt.
  3. Controleren - De volgende stap is controleren. Humanwave verstrekt concept loonstroken en het rapport ‘Vergelijk salarisperioden’. U controleert of alle mutaties zijn doorgevoerd. U controleert eventueel of er pensioen is ingehouden bij nieuwe medewerkers en of lunch bijdragen en reiskosten bij deze medewerkers aanwezig zijn. Daarnaast controleert u de extra gewerkte uren. Dit controleproces is erg belangrijk, want het achteraf aanpassen van verkeerde gegevens in het salarisproces is niet gewenst.
  4. Afhandelen - Nadat u heeft gecontroleerd en akkoord heeft gegeven op de concept loonstroken, zal humanwave het salarisproces afhandelen. U ontvangt de betaalbestanden om de salarissen uit te betalen.
  5. Verantwoorden - De vijfde en laatste stap is het verantwoorden van de betalingen naar de Belastingdienst en de financiële administratie. Humanwave maakt de loonaangifte aan zodat u de betalingen aan uw medewerkers kunt verantwoorden naar de belastingdienst. Ook stuurt humanwave de journaalpost, voor de verantwoording naar de financiële administratie. Indien u bent aangesloten bij een pensioenfonds, dan zal humanwave ook de pensioen declaratie aanmaken.


Op naar een foutloze verloning!