In dienst takenlijst

Om ervoor zorg te dragen dat u niets vergeet wanneer medewerkers in dienst treden, kunt u een 'In dienst takenlijst' aanmaken bij de instellingen. De lijst met 'In dienst taken' wordt dan automatisch gegenereerd zodra een medewerker wordt aangemaakt binnen humanwave.


Hoe maakt u deze In dienst takenlijst aan?

Dit doet u binnen de algemene instellingen onder tabblad 'In en uit dienst'. Klik op het plusteken om een taak toe te voegen.Om u een handje te helpen hebben wij onderstaand een opsomming gemaakt van zaken die geregeld moeten worden wanneer een werknemer in dienst treedt.


In dienst Taken lijst

1

Nieuwe medewerker  het intake formulier overhandigen

2

Arbeidsovereenkomst opmaken en laten ondertekenen door Directie

3

Ondertekende arbeidsovereenkomst ontvangen

4

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen ontvangen

5

Kopie identiteitsbewijs ontvangen

6

Kopie bankpas ontvangen (voor de verloning) of bankrekeningnummer

7

Pasfoto opvragen 

8

Personeelshandboek overhandigen

9

Getekende geheimhoudingsovereenkomst ontvangen

10

GDPR/AVG document 

11

Kopie van (noodzakelijke) diploma’s/certificaten

12

Verklaring omtrent gedrag ontvangen

13

Medewerker aanmelden bij Pensioenfonds

14

Medewerker aanmelden bij Arbodienst

15

Medewerker aanmelden bij Verzekeraar

16

Organisatie informeren over komst nieuwe medewerker

17

Bedrijfsmiddelen beschikbaar stellen  (laptop en telefoon)

18

Bewijs van ingebruikname van bedrijfsmiddelen ( bruikleenovereenkomsten)

19

Werkplek inrichten

20

Toegang tot (automatiserings)systemen verlenen

21

E-mail adres aanmaken

22

Useraccounts aanmaken

23

Introductie gesprek met leidinggevende op eerste werkdag

24

Lease auto regelen / aanmelden bij leasemaatschappij

25

ICE nummer opslaan

26

Medewerker aanmaken in humanwave

27

Medewerker dossier aanleggen en delen

28

Relevante e-mail borgen in dossier van de medewerker

29

Medewerker uitnodigen voor toegang in humanwave

30

Medewerker wijzen op humanwave medewerker app video 

31

Medewerker toevoegen aan project in urenregistratie


NB wij gaan ervan uit dat u in de instellingen de notificaties perfect heeft ingesteld zodat u naast de takenlijst ook verder niets zal missen.