Hoe kan ik een voorschot betalen?


Wanneer een medewerker een deel van zijn salaris vroegtijdig wilt ontvangen, kun je de medewerker een voorschot betalen. Dit is loon dat je uitbetaald, dus het is belangrijk dat dit voorschot ook verrekend wordt op de loonstrook van de medewerker. Hoe je dit kunt doen, wordt hieronder uitgelegd. 


Stap 1

Allereerst moet er een component aangemaakt worden in de organisatie instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen -> Salaris en klik hier op het plusteken
Stap 2

Kies voor de salarisberekening 'Netto inhouding' en geef de omschrijving 'Voorschot' mee. Kies ook een credit rekening, kies hierbij de netto lonen rekening. Stap 3

Dit component is nu te koppelen in de arbeidsrelatie van de medewerker. 


Voorbeeld

De salarissen betaal je uit op 24 september. Op 16 september vraagt een medewerker een voorschot op het salaris, welke niet kan wachten tot de salarisrun. Je betaalt de medewerker op 16 september een voorschot van 200 euro.

In dit geval kun je, buiten humanwave om, 200 euro overmaken naar de medewerker. Vervolgens kun je het component 'Voorschot' dat zojuist is aangemaakt toevoegen in de arbeidsrelatie van de medewerker als eenmalige mutatie in september. Dit ziet er als volgt uit.Wanneer je nu de loonstrook aanmaakt voor deze medewerker, zie je dat er 200 euro wordt ingehouden op het loon van de medewerker.