Bijtelling auto van de zaak in 2019


Vanaf 1 januari 2019 zal de overheid een onderscheid gaan maken tussen elektrische auto’s die meer of minder waard zijn dan € 50.000. De bijtelling zal hiervoor worden aangepast. Met bijtelling bedoelen we het gedeelte dat medewerkers moeten betalen voor het privé gebruik van de zakelijke auto. 


Bijtelling elektrische auto's

Voor elektrische auto's geldt in 2019 het volgende:

  1. Voor elektrische auto's welke een datum eerste toelating (DET) hebben in 2019, of waarvan de vijfjaarsperiode is verstreken, geldt:
  • Elektrische auto tot een waarde van 50.000 euro: 4% bijtellingspercentage
  • Voor de waarde boven de 50.000 euro: 22% bijtellingspercentage (25% voor auto’s met een DET van vóór 01-01-2017). In deze helpfile kunt u lezen hoe u de bijtelling inricht in humanwave.

       2. Heeft de elektrische auto een datum eerste toelating voor 2019 en is de periode van 5 jaar nog niet verstreken? 

           Dan blijft het bijtellingspercentage van 4% gelden.

       3. Ligt de datum eerste toelating voor 1 januari 2017 dan geldt een bijtellingspercentage van 7%. 

           Nadat de eerste 5 jaar zijn verlopen, zal de regeling zoals hierboven beschreven intreden.


0% bijtelling vervalt

Per 1 januari 2019 vervalt de 0% bijtelling. Met ingang van deze datum eindigt het overgangsrecht voor de auto's die voorheen in de 0% bijtelling vielen. Het gaat om de volgende auto’s:

  • auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum eerste tenaamstelling in 2013 (zie paragraaf 21.3.4 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst)
  • auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0, maar niet meer dan 50 gram per kilometer en met een datum eerste tenaamstelling in 2013 (zie paragraaf 21.3.5 van het Handboek Loonheffingen van e Belastingdienst)


Hoe zit het met de rest van de bijtellingen?


Bijtelling gewone en zuinig auto's

Voor een auto met een CO2-uitstoot van 106 gram per kilometer of meer geldt van 2018 tot 2020 het algemene bijtellingspercentage van 22%. Dit was in 2017 ook al 22%.


Plug-in hybride auto's

Ook de plug-in hybride auto's (PHEV) hebben een bijtellingspercentage van 22%


Auto's op waterstof

Voor auto’s op waterstof geldt 4% bijtelling voor de hele grondslag.


Wilt u meer informatie over bijtelling in 2019, lees dan verder op de site van de Belastingdienst. Hier vindt u altijd de actuele informatie.