Drie loonbelasting tabellen in 2019


Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen. Dit is het gevolg van het onderscheid wat wordt gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. 


Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.


Daarom is per 1 januari 2019 de te gebruiken loonbelastingtabel afhankelijk van het woonland en wordt er in de loonbelastingtabellen onderscheid gemaakt tussen 3 groepen werknemers:  

  1. Werknemers die inwoner zijn van Nederland
  2. Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
  3. Werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2


Voor alle huidige loonbelastingtabellen komen er in 2019 drie aparte loonbelastingtabellen. Eén voor elk van de 3 groepen werknemers. Volgend jaar zijn er dus 3 witte maandtabellen: één voor werknemers van groep 1, één voor werknemers van groep 2 en één voor werknemers van groep 3.


Wat betekent dit?


Vanaf 1 januari 2019 moet u bepalen of u voor een werknemer wel of niet rekening moet houden met het belastingdeel van de heffingskortingen en of u misschien alleen rekening moet houden met het belastingdeel van de arbeidskorting. Daarvoor moet u dus weten van welk land een werknemer inwoner is, zodat u de juiste loonbelastingtabel kunt gebruiken.


Het is dus van groot belang dat u bij iedere medewerker het juiste woonland heeft ingevoerd in humanwave. Humanwave selecteert automatisch de juiste loonbelastingtabel aan de hand van het ingevoerde woonland.


Het ingevoerde woonland controleert u als volgt:


Stap 1

Ga naar rapporten


Stap 2 

Kies rapport 'Actieve medewerkers'


Stap 3

Selecteer de maand januari 2019 en klik op verversen.


Stap 4

Controleer in kolom 'Land' of voor elke medewerker het juiste land is geselecteerd.Stap 5

Mist een land of staat een land verkeerd ingevoerd, wijzig dit dan in het persoonlijk profiel van de betreffende medewerker.

Doe dit voor de verloning van januari 2019.