UPA pensioenfonds Grafische Sector


Met ingang van 1 januari 2019 kunt u in humanwave gebruik maken van de UPA voor het pensioenfonds van de Grafische sector (Pensioenfonds PGB).


Wat is UPA?

UPA is de Uniforme Pensioenaangifte naar de grafische sector

Voorheen moest u handmatig aangifte doen via de site van het pensioenfonds. Vanaf 2019 kunt u elektronisch aangifte doen met UPA.

De aangifte lijkt op de aangifte van de Belastingdienst, echter zijn er een aantal belangrijke verschillen:

  1. De aangifte dient u uiterlijk de 10e van de volgende maand aan te leveren.
  2. Naar aanleiding van de aangifte krijgt u een factuur van het pensioenfonds (In tegenstelling tot de Belastingdienst hoeft u niet gelijk te betalen).
  3. Medewerkers hoeven niet meer apart te worden aangemeld en afgemeld. Dit gaat automatisch in het aangiftebericht.