Hoe zit het Full Service proces in elkaar?


Het proces van het digitale formulier ziet er als volgt uit:


Uw werkzaamheden

 1. U maakt het formulier aan
 2. U wordt begeleid in het controleren:
  • Zijn de gegevens rondom contractverleningen, nieuwe medewerkers en medewerkers die uit dienst gaan compleet;
  • Zijn alle onkostendeclaraties goed gekeurd;
  • Is al het overwerk, zijn alle extra uren en andere tijdsmutaties beoordeeld?
 3. U voert eventuele losse, eenmalige mutaties in (denk hierbij aan bonussen of inhoudingen voor verkeersboetes) die de Full Service salaris administratie van humanwave nog moet verwerken.
 4. U controleert of de mutaties die u zelf  heeft gemaakt al correct in humanwave staan.
 5. U stelt de betaaldatum in en stuurt het formulier door via humanwave naar de Full Service salaris administrateur van humanwave.


Onze werkzaamheden 

 1. De Full Service salaris administrateur controleert de wijzigingen en mutaties op basis van het formulier
 2. Op basis van het formulier worden de proefstroken gemaakt en gecontroleerd.
 3. Wij sturen u (nu nog via e-mail) de proefstroken en een vergelijking met de vorige salarisperiode. 


Nu bent u weer aan zet. U controleert de proefstroken en kijkt of u echt geen mutaties bent vergeten. afhankelijk van de controle maken we een tweede set proefstroken of we maken de salarisrun definitief.


Wij zijn voornemens dit gedeelte en de rest van het salarisproces geheel te digitaliseren binnen humanwave.