Tabblad declaraties, wat kan ik hier doen?Het tabblad declaraties laat zien welke declaraties nog de status open hebben en welke declaraties zijn goedgekeurd voor uitbetalen.


1. Open verzoeken


Onder 'Open verzoeken' worden alle declaraties getoond welke nog niet zijn goedgekeurd. Deze declaraties dienen eerst te worden goedgekeurd, alvorens ze zullen worden uitbetaald. U dient de declaraties goed te keuren indien ze deze periode moeten worden uitbetaald of afkeuren indien de declaraties niet juist zijn. Indien de declaraties nog niet mogen worden uitbetaald, kunt u deze in de status 'Open' laten staan, dan zullen ze volgende maand weer verschijnen onder 'Open verzoeken' totdat u ze heeft afgehandeld. 2. Door u te betalen Onder 'Door u te betalen' staan de declaraties welke al zijn goedgekeurd. Deze declaraties worden betaald in deze salarisronde. Indien dit niet juist is, kunt u de declaraties alsnog afkeuren. Klik hiervoor op de naam van de medewerker en navigeer naar het tabblad 'Declaraties'. Open de declaratie en klik op 'Heropen'. 


Indien u het declaratie overzicht heeft gecontroleerd en de status akkoord is, klikt u op 'Bewaar'.