30% regeling in 2019 van 8 naar 5 jaar


De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar.

Wordt vanaf  1-1-2019 de 30% regeling toegekend, dan geldt deze maar 5 jaar. Voor de huidige gevallen gaat ook 5 jaar gelden. Wanneer de 30% regeling door de verkorting van de looptijd eindigt in 2019 of 2020, dan zal een overgangsregering gelden. 


De overige voorwaarden voor de toepassing van de 30% regeling veranderen verder niet. 


De 30% regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers, lees in deze helpfile hoe u de 30% regeling toepast in humanwave.