Vervanging van de Wet DBA


Door veel ontevredenheid over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), overweegt het kabinet deze wet te vervangen door een andere, nieuwe wet. De daadwerkelijke vervanging van de Wet DBA staat gepland voor 2020. Deze nieuwe wet moet de inhuurder van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Aan de andere kant moet de nieuwe wet schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.


Onder de nieuwe wet zal de fiscus zzp'ers altijd als werknemers aanmerken als zij een laag tarief hanteren en:

  • een overeenkomst voor drie maanden of langer zijn aangegaan; of
  • reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten.

Zzp'ers die een hoog tarief hanteren en:

  • een overeenkomst van minder dan een jaar zijn aangegaan; of
  • geen reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten,

krijgen de mogelijkheid tot een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.


Verder zullen opdrachtgevers een ‘opdrachtgeversverklaring’ kunnen krijgen voor zelfstandigen die boven het ‘lage’ tarief werken. Als de opdrachtgever deze verklaring naar waarheid invult, zal hij zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen krijgen. Als de nieuwe wet in werking treedt, zal de Belastingdienst nog een jaar een terughoudend handhavingsbeleid voeren.


In 2019 blijft de toezicht op arbeidsrelaties van kracht en wordt de handhaving verbreed tot alle kwaadwillenden.

Ook zal in 2019 het begrip 'Gezagsverhouding' worden verduidelijkt, omdat dit begrip nu zorgt voor veel verwarring, en een belangrijk criterium is bij de bepaling of het gaat om een dienstbetrekking of niet.