Waar kan ik profielwijzingen goedkeuren?


Wanneer een medewerker via de app zijn adres zelf aanpast, bijvoorbeeld omdat de medewerker gaat verhuizen, dan krijgt u daar geen directe melding van binnen humanwave. Wel kunt u deze aanvragen tot profielwijzigingen terugvinden. Dit doet u alsvolgt.


Stap 1 

Ga naar het menu 'Nog te doen'


Stap 2

Ga naar het tabblad 'Profielwijzigingen'Hier kunt u de aanvragen goedkeuren, zodat dit ook in het profiel van de medewerker doorgevoerd wordt.