Hoe werkt het gehele proces van het goedkeuren van documenten?


In het dossier van de mensen kun je documenten uploaden, notities en sjablonen maken. Bij sommige type documenten kan er worden aangegeven dat het document eerst goedgekeurd moet worden. Goedkeuren van documenten doe je wanneer je graag wil dat de betrokkene notie neemt van de inhoud van het document en daar vervolgens zijn goedkeuring op geeft. Wanneer je een document toevoegt aan het dossier van een medewerker waaraan meerdere mensen deel hebben genomen, wil je dat dit eerst goed gecontroleerd wordt alvorens het in het dossier verwerkt wordt. Een voorbeeld hiervan kan een beoordelingsgesprek zijn tussen manager en medewerker. Beide waren aanwezig bij het gesprek en daarom is het belangrijk dat beide het document goedkeuren dat aan het dossier van de medewerker komt te hangen. 


Hoe het gehele proces van aanmaken van het document tot het goedkeuren van het document in zijn werk gaat, wordt in deze helpfile uitgelegd. 


Stap 1

Voeg eerst een document toe aan het dossier van de medewerker dat goedgekeurd kan worden. Welke types dit zijn, kun je in deze helpfile vinden: 'Welke documenttypes kan ik (laten) goedkeuren?'


Stap 2

Vink de optie 'Goedkeuren' aan en kies vervolgens wie het document goed moeten keuren.
Stap 3

Wanneer het document bewaard wordt, zal er een melding naar de gekozen personen gestuurd worden. 


Stap 4 

Vanuit de melding kan het document goedgekeurd worden door op de link te klikken van het document.
Documenten die nog wachten op goedkeuring zijn te vinden in het menu 'Nog te doen' onder het tabblad 'Documenten'. Hier kunt u ook zien wie dit de betreffende documenten goed dient te keuren. Meer informatie over dit overzicht kunt u vinden in de helpfile 'Waar kan ik de documenten vinden die wachten op goedkeuring?'