Waar kan ik de documenten vinden die wachten op goedkeuring?


Wanneer de documenten ter goedkeuring naar de managers en/of medewerkers gestuurd zijn, is het handig om in te kunnen zien welke documenten nog op goedkeuring wachten. Om dit inzichtelijk te maken, is er een extra tabblad gemaakt waar de documenten die openstaan ter goedkeuring verschijnen. Waar dit overzicht te vinden is, wordt hieronder uitgelegd. 


Stap 1

Ga in het linker menu naar 'Nog te doen'


Stap 2 

Kies voor het tabblad 'Documenten'In deze lijst worden alle documenten zichtbaar die wachten op goedkeuring. Wanneer de documenten vanuit hier worden goedgekeurd, zullen ze uit deze lijst verdwijnen. Het is een checklist om te kijken of er nog verzoeken tot goedkeuren openstaan.