Hoe reken ik een netto bonus om naar een bruto bonus?


Wanneer u met een medewerker heeft afgesproken een netto bonus uit te keren, dan dient u dit om te rekenen naar een bruto vergoeding, zodat de bonus juist wordt uitbetaald.


In deze helpfile leggen wij uit hoe u dit doet.


Stap 1

Bepaal wat de netto vergoeding is welke u heeft toegezegd.


Stap 2

Ga na wat het bijzonder tarief is van de medewerker, dit is het belasting tarief wat moet worden geheven over bijzondere beloningen, zoals een bonus. U kunt het bijzonder tarief vinden op de loonstrook van de medewerker (in de rechter kolom, indien u loonstroken maakt in humanwave) of in de instellingen belasting in de arbeidsrelatie. 


Stap 3

Bereken wat het bruto bedrag is. Dit doet u met behulp van de volgende formule: bedrag netto vergoeding x (1 / (1 - 0,xxxx)), waarbij xxxx staat voor het bijzonder tarief. In 2018 zijn er de volgende bijzonder tarief percentages:

  • Indien geen loonheffingskorting 36,55; 40,85 en 51,95
  • Indien wel heffingskorting: 0%; 34,79%; 8,49%; 36,55%; 45,53%; 49,08%; 55,55% en 51,95%


Voorbeeld 1

Stel u heeft een netto bonus toegezegd van 1.000 euro en het bijzonder tarief is 45,53%, dan rekent u als volgt het bruto bedrag uit 1000 x (1/(1-0.4553) = 1.835,87


Voorbeeld 2

Stel u heeft een bonus van 2.500 euro netto beloofd en het bijzonder tarief percentage is 8.49 dan rekent u als volgt het bruto bedrag uit 2500 x (1 / (1 - 0.0849) = 2.731,94


Stap 4

Voeg het berekende bruto bedrag toe aan de arbeidsrelatie van de medewerker, of via het tabblad 'Mutaties' in het salaris menu. Kies hiervoor het type bonus.


Let op. Deze berekening kan alleen worden gemaakt voor bruto-netto berekeningen van het type bonus, waar het bijzonder tarief over wordt geheven.