Plus min uren in de jaarovergang 2018 -2019


Bij de jaarovergang wordt het plus min uren saldo overgezet van 2018 naar 2019.
Plus min uren worden alleen gebruikt bij bepaalde type contracten, zoals min-max contracten. Indien u geen gebruik maakt van plus min uren is dit artikel niet voor u van toepassing.

Het plus min uren saldo wordt 1:1 doorgezet vanuit 2018 en op 1 januari 2019 gezet. Heeft een medewerker 40 plus uren aan het einde van 2018, dan begint deze medewerker 2019 dus met 40 plus uren.


Wanneer u de plus of min uren wilt verrekenen met het verlof, dan kunt u de helpfile Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo gebruiken om het plus min uren saldo te verrekenen met het verlofsaldo.