Maak uw verlofjaar gereed voor 2019


Belangrijk! Wanneer u NIETS doet in humanwave zal humanwave het saldo verlofdagen (zowel positief als negatief) 1 op 1 overnemen naar 2019.


In de meeste ondernemingen zijn er afspraken hoe om te gaan met verlofsaldi aan het einde van het jaar. 

Humanwave ondersteunt de volgende vier scenario's die wij vervolgens zullen uitwerken:

1 - Het verlofsaldo wordt 1:1 overgenomen vanuit 2018 naar 2019;

2 - Al het verlof dient in 2018 te worden opgemaakt. Mochten er nog uren over zijn op 31 december, dan komen deze te vervallen;

3 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof wordt uitbetaald;

4 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof komt te vervallen.


Scenario 1 - Het verlofsaldo wordt 1:1 overgenomen vanuit 2018 naar 2019

Bijvoorbeeld: een medewerker heeft nog 40 verlofuren uit 2018, dit betekent dat hij/zij begint met een verlofsaldo van 40 uren in 2019.


Scenario 2 - Al het verlof dient in 2018 te worden opgemaakt. Mochten er nog uren over zijn op 31 december, dan komen deze te vervallen 
Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 nog 5 uur over. Zijn uren uit 2018 zijn komen te vervallen. Zijn beginsaldo in 2019 is 0 uur. 
Indien een medewerker eindigt met een negatief saldo 2018, dan worden deze uren wel overgezet.
Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 nog -3 uur over. Zijn beginsaldo in 2019 is dan -3 uur.
 

Scenario 3 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof wordt uitbetaald
Bijvoorbeeld: U heeft ingesteld dat een medewerker 40 uur mag meenemen en dat de rest wordt uitbetaald. 
Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 60 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 40 uur aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 20 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.
Case 2: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 60 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 20 uur (=40*0,5) aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 40 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.

Scenario 4 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlof dagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof komt te vervallen 
Bijvoorbeeld: U heeft ingesteld dat een medewerker 24 uur mag meenemen en dat de rest komt te vervallen.
Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 48 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 24 uur aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 24 uur komt te vervallen.
Case 2: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 40 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 12 uur (=24*0,5) aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 28 uur komt te vervallen.


Aan de hand van het scenario wat bij u van toepassing is, gaat u in humanwave als volgt te werk:


Druk op de banner - op organisatie niveau - Jaarovergang verlof 2019;
Er verschijnt dan een scherm aan de rechterkant waar u uw scenario kunt aangeven:
De instellingen staan voor de meeste organisatie al goed ingesteld, omdat de instellingen van vorig jaar bewaard zijn gebleven. Mochten de instellingen toch aangepast moeten worden, kan op de knop 'Aanpassen' gedrukt worden. Vervolgens kun je de instellingen goed zetten aan de hand van de volgende opties:


Voor scenario 1 - Het saldo 2017 1:1 overnemen naar 2018 - kiest u voor de bovenste optie: Toevoegen aan het saldo van 2019.

Voor scenario 2 - Het saldo vanuit 2017 laten vervallen - kiest u voor de middelste optie: Resterend verlof vervalt zonder uitbetaling.

Voor scenario 3 - Maximaal X dagen meenemen de rest uitbetalen - kiest u voor de onderste optie: Voeg toe aan het saldo van volgend jaar met een maximum van X uur. Zodra u deze optie aanklikt, kunt u daaronder de uren invullen die bij een voltijds dienstverband meegenomen mogen worden. Bij "Wat te doen met de resterende uren?" kiest u voor 'Uitbetalen'.
Voor scenario 4      - maximaal X dagen meenemen de rest laten vervallen - kiest u voor de onderste optie. Voeg toe aan het saldo voor volgend jaar met een maximum van X dagen. Zodra u deze optie aanklikt, kunt u de uren invullen die bij een voltijds dienstverband meegenomen mogen worden. Bij "Wat te doen met de resterende uren?" kiest u voor 'Vervallen'.


Mocht uw organisatie werken met ATV-dagen, zie dan de helpfile ATV-saldo overzetten van 2018 naar 2019.