Verlof met terugwerkende kracht in vorig jaar invoeren


Wanneer een medewerker een met terugwerkende kracht een verlofverzoek indient in 2018 terwijl het verlofjaar 2019 reeds geopend is, zal het beginsaldo dat in 2019 wordt weergegeven worden aangepast. Het beginsaldo is namelijk het overgenomen beschikbare verlofsaldo van 2018, en omdat hier met terugwerkende aanpassingen in gemaakt worden, zal dit invloed hebben voor het verlofsaldo in 2019. Dit heeft alleen invloed wanneer het beschikbare verlofsaldo van 2018 meegenomen mag worden naar 2019. 


Voorbeeld:

Henk heeft op 31 december 2018 een beschikbaar verlof van 10 uur. Dit zal op 2 januari in zijn geheel over gezet worden naar 2019, zodat zijn beginsaldo in 2019 10 uur is. Wanneer hij op 5 januari met terugwerkende kracht een verlofaanvraag doet voor 28 december 2018, zodat er 8 uur van zijn beschikbare verlof af gaat, dan zal het beginsaldo van 2019 aangepast worden naar 2 uur.