Niet mogelijk mensen te verlonen bij ontbreken van het buitenlands adres


Wanneer u een medewerker in dienst heeft welke geen inwoner is van Nederland, dan mag u niet het tijdelijke Nederlands woonadres opgeven in de loonaangifte. Wanneer u niet in het bezit bent van het buitenlandse woonadres van de medewerker, is het niet mogelijk deze medewerker te verlonen via humanwave. Het is daarom belangrijk dat u het buitenlandse adres van de medewerker heeft en correct invult in humanwave.