Hoe bepaal ik het woonland voor de belastingtabellen?


Het toepassen van de loonheffingstabellen is met ingang van 1 januari 2019 afhankelijk van het woonland van de werknemer.

Het gaat erom of een werknemer inwoner is van Nederland of niet. De Belastingdienst schetst een aantal situaties om te achterhalen of iemand wel of geen inwoner is van Nederland: 


  1. Iemand is inwoner van Nederland indien de werkernemer een permanente woon- of verblijfplaats heeft in Nederland en dus inwoner is van Nederland. Wanneer de werknemer inwoner is van Nederland dan heeft hij recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 
  2. Wanneer de werknemer zowel in Nederland als in het buitenland verblijft, dan dient u te bepalen waar het sociale en economische leven zich afspeelt. Waar woont het gezin van de werknemer? Waar gaan zijn kinderen naar school? Waar woont de familie? Maakt hij gebruik van een Nederlands of buitenlandse bankrekening? Indien deze zaken zich afspelen in het buitenland, dan kunt u concluderen dat de werknemer geen inwoner is van Nederland, in dit geval heet de werknemer geen recht op het belastingdeel van de heffingskorting.
  3. Heeft de werknemer twee verblijfplaatsen maar geen gezin, dan dient u te achterhalen wat zijn intentie is. Wil hij zich hier gaan vestigen? Dan is het een inwoner van Nederland. Is zijn intentie om kort en tijdelijk te blijven, dan is het geen inwoner van Nederland.

 

Op basis van de aanwezige feiten en omstandigheden bepaalt u het woonland. 

Indien u twijfelt aan wat uw werknemer opgeeft, vraag dan om een woonplaatsverklaring. De werknemer kan een woonplaatsverklaring aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt.