Openen loonjaar 2019


Boven in het scherm vindt u een banner met de tekst 'Open loonjaar 2019'.


Wanneer u op de banner klikt dan moet u een aantal stappen doorlopen / zaken controleren:

1. Klopt het Werkhervattingskas (Whk) percentage? 

-> Dit controleert u met de brief van de Belastingdienst die u in november/december 2018 heeft ontvangen. Zorg er voor dat het juiste percentage vanuit de brief wordt overgenomen. 

Belangrijk: is het binnen uw organisatie zo bepaald dat de werknemers moeten bijdragen voor de WGA (een WGA bijdrage of inhouding WGA) neem dan contact met ons op.  Wij kijken met u mee en zorgen ervoor dat alles correct staat ingesteld voor 2019 ten aanzien van de eigen bedrage WGA voor de werknemers.

2. Het loonjaar 2018 is afgerond en de salarissen zijn (indien van toepassing) per 1-1-2019 aangepast.
-> U dient de verloningen voor 2018 helemaal afgerond te hebben. De verloningen uit geheel 2018 hebben wij nodig om de bijzonder tarief percentages te bepalen. Deze tarieven worden gebruikt bij eenmalige verloningen zoals bonussen en het vakantiegeld. Wij raden u met klem aan de eventuele salarisverhogingen per 1-1-2019 door te voeren en dit te doen vóórdat het loonjaar 2019 geopend wordt. Dit geldt ook voor de verhoging van de minimumlonen. Dit is vooral belangrijk indien u aangesloten bent bij Zorg en Welzijn of in de sector Metaal (CAO's waarbij de pensioengrondslag het salaris van januari (en eventueel vakantietoeslag) van het huidige jaar betreft).

3. U ziet dat de sociale premies en belastingen voor 2019 zijn vrijgegeven.

-> U hoeft geen verdere actie te ondernemen.

4. De premies voor uw CAO zijn ingevoerd. 

-> Indien deze nog niet zijn ingevoerd, dan gebeurt dit zodra wij deze hebben ontvangen. Zolang deze premies niet zijn ingevoerd kunt u het loonjaar 2019 nog niet openen omdat de CAO premies anders niet berekend worden.


Staat alles op GROEN dan kunt u het loonjaar 2019 openen door op de knop te klikken. Humanwave zal op de achtergrond het loonjaar 2019 voor u gereed maken en u kunt na 30 - 45 minuten overgaan tot het verlonen van de januari 2019. Er dienen eerst door u een aantal controles uitgevoerd te worden voordat u de eerste verloning kunt doen. Zie hiervoor Wat gebeurd er bij het openen van het loonjaar?