Wat moet ik doen om het loonjaar 2019 te openen?


Voor het openen van het loonjaar 2019 dient u met het volgende rekening te houden:

  1. U moet er zeker van zijn dat u 2018 heeft afgesloten en dat er geen verloningen meer hoeven plaats te vinden. Zie ook onze helpfileĀ Stappen voor afsluiten loonjaar 2018.
  2. Indien uw medewerkers een loonsverhoging per 1-1-2019 krijgen, raden wij u aan deze verhoging door te voeren voordat het loonjaar 2019 wordt geopend. Voor een groot aantal pensioenen is de pensioengrondslag namelijk het voltijd loon van januari + vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering.
    Zie hieronder hoe u de salarissen aan kunt passen bij 'Hoe pas ik de salarissen per 1-1-2019 aan?'.
  3. De brief van de Belastingdienst inzake het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2019 bij de hand te houden.


Hoe pas ik de salarissen per 1-1-2019 aan?

  • Ga naar de medewerker waarvan u het salaris aan wilt aanpassen.
  • Ga naar zijn/haar arbeidsrelatie en klik op het potlood achter het salaris component.
  • Kies voor de bovenste optie: Aanpassen vanaf een bepaalde datum.  • Kies als startdatum 1-1-2019 en pas de bedragen aan. Het is niet verstandig om te kiezen om de huidige aan te passen. U verliest zo de historie.


Heeft u dit allemaal aangepast en heeft u de brief van de Belastingdienst inzake het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2019 bij de hand, dan kunt u het loonjaar 2019 openen aan de hand van de stappen uit de helpfile Hoe open ik het loonjaar 2019?