De salarisberekeningen voor 2019 kunnen gemaakt worden. Je zult hiervoor wel eerst zelf het loonjaar 2019 moeten openen.

Voordat je het loonjaar gaat openen adviseren wij je (indien van toepassing):

  1. de loonsverhogingen vanaf 1 januari 2019 nu in te voeren in verband met de pensioenpremies 2019

  2. verdienen mensen het minimumloon? pas deze nu aan, ook in verband met de pensioenpremies 2019

Bij het openen van het loonjaar 2019 doen wij het volgende voor je:

  1.  Je salarisadministratie voor 2019 wordt door ons voorbereidt

  2.  De bijzonder tarief percentages worden bepaald

  3.  De nieuwe pensioengrondslagen (indien van toepassing) worden berekend 

Zo is jouw salarisadministratie - in basis - gereed voor 2019.

Bijna alle premiepercentages voor 2019 zijn inmiddels vrijgegeven door de (CAO) partijen. Zodra de betreffende partijen de premies hebben bekend gemaakt, zullen wij deze verwerken en vrijgeven. Zijn de premies voor jouw nog niet vrijgegeven dan kun je het loonjaar 2019 nog NIET openen. Wij gaan ervan uit dat ver voor de verloningen van januari de premies bekend zullen zijn.

Wij hebben een banner ‘Open loonjaar 2019’ gemaakt waarmee je het loonjaar 2019 makkelijk kunt openen. 

Het openen van het loonjaar 2019 bestaat uit drie stappen:

 

  1. Voorbereiden: Wat moet ik doen voordat ik het loonjaar 2019 kan openen?

  2. Openen: Hoe open ik het loonjaar 2019? 

  3. Controleren: Wat gebeurt er bij het openen loonjaar en wat moet je controleren?

 

Voor de verloning van januari adviseren wij je 2 zaken goed te controleren:

  1. Woonland van de medewerkers. Staan deze correct in humanwave? Lees de helpfile hoe je dit kunt controleren en aanpassen. Controleer ook of iedereen een adres heeft. 

  2. Zonder BSN nummer kun je niet verlonen met humanwave in 2019. Controleer of iedereen een BSN nummer heeft. Lees hiervoor deze helpfile.

 

Wij hebben een whitepaper gemaakt met alle 2019 veranderingen in het HR en Salaris domein. Wij adviseren je van harte deze goed door te nemen. 

Veel plezier in 2019 toegewenst!


PS Heb je onze handige instructie al gezien inzake het afsluiten van het  loonjaar 2018?